Διατριβή Α-2

Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
“Μελέτη και σχεδίαση βέλτιστων ψηφιακών ελεγκτών για συστήματα ελέγχου διακριτού χρόνου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους μηδενικού και πρώτου βαθμού”,
Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., 1991, σελίδες 80.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία αναλυτική μέθοδος σχεδίασης για ψηφιακούς ελεγκτές η οποία θα οδηγήσει την ακολουθία σφάλματος, όταν υποβληθεί σε συγκεκριμένο τύπο εισόδου στο πεδίο του χρόνου, να γίνει μηδέν μετά από έναν πεπερασμένο αριθμό περιόδων δειγματοληψίας, στην πραγματικότητα, να γίνει μηδέν μετά τον ελάχιστο δυνατό αριθμό περιόδων δειγματοληψίας.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, αφού δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί, γίνεται μία εκτενής ανασκόπηση της εξέλιξης των συστημάτων ελέγχου διακριτού χρόνου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης, και παρουσιάζεται η κλασική μέθοδος σχεδίασης τέτοιων συστημάτων.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται μία καινούργια μέθοδος σχεδίασης του ψηφιακού ελεγκτή ενός συστήματος ελέγχου διακριτού χρόνου με απόκριση πεπερασμένου χρόνου αποκατάστασης σε πολυωνυμικές εισόδους μηδενικού και πρώτου βαθμού, με βάση κάποιο κριτήριο βελτιστοποίησης της απόκρισης του συστήματος, το οποίο επιλέγεται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός συστήματος ψηφιακού ελέγχου της ταχύτητας ενός DC κινητήρα, στο οποίο ο ψηφιακός ελεγκτής σχεδιάζεται με βάση τη θεωρία που αναπτύσσεται στην εργασία αυτή.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.