Δραστηριότητες

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Με κλικ πάνω σε κάθε εγγραφή του ημερολογίου, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εγγραφής.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Α.Π.Θ. external

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.