Ώρες γραφείου

  • ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Με κλικ πάνω σε κάθε εγγραφή του ημερολογίου, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εγγραφής.

  • Απαιτείται ραντεβού, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα [ https://calendly.com/barbargires ].

  • Επίσης, κατά την προσέλευση στο γραφείο απαιτείται η επίδειξη έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού COVID (αποδεκτού από την επίσημη εφαρμογή Covid Free GR), αλλά και επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Α.Π.Θ. external

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.