Ώρες γραφείου

  • ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Με κλικ πάνω σε κάθε εγγραφή του ημερολογίου, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εγγραφής.

  • Απαιτείται ραντεβού, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα [ https://calendly.com/barbargires ].

  • Επίσης, κατά την προσέλευση στις ώρες γραφείου απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Α.Π.Θ. external

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.