Επικοινωνία

Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπαργύρης
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.,
Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας,
Σχολή ΟΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • Διεύθυνση αλληλογραφίας:
    Α.Π.Θ., 540 06, Θεσσαλονίκη
  • Θέση γραφείου:
  • Τηλέφωνο: 2310992080
  • SIP number: 2310992080@auth.gr
  • SIP address: barbargi@jour.auth.gr
  • E-mail: barbargi@auth.gr
  • Home-page: http://users.auth.gr/~barbargi

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.