Επικοινωνία

Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπαργύρης
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.,
Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας,
Σχολή Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Διεύθυνση αλληλογραφίας:
  Α.Π.Θ., 540 06, Θεσσαλονίκη
 • Θέση γραφείου:
  Κεντρικό κτήριο Σχολής Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.
 • Τηλέφωνο: 2310992080
 • SIP number: 2310992080@auth.gr
 • SIP address: barbargi@jour.auth.gr
 • E-mail: barbargi@auth.gr
 • Home-page: http://users.auth.gr/~barbargi
 • Slack: Q&A (επιτρέπεται η αυτοεγγραφή με χρήση του ιδρυματικού e-mail)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.