ΓΕ1100 – Εκκρεμότητες εργαστηρίου

Εξέταση: Όσα από τα παρακάτω άτομα ενδιαφέρονται να εξετασθούν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.
Επόμενη προγραμματισμένη εξέταση, δηλώσεις συμμετοχής, και πρόγραμμα προσέλευσης: Σεπτ. 2022.

Α) Εργαστηριακά τμήματα 2019–2020

Τα ακόλουθα άτομα που έχουν παρακολουθήσει σε εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (2019–2020), στα οποία δίδαξε ο Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, οφείλουν την τελική εξέταση:

Α.Ε.Μ.
1855, 2049, 2080, 2194, 2271, 2291, 2354, 2366, 2411, 2416,
2417, 2418, 2419, 2421, 2450, 2451, 2457, 2466, 2474, 2480,
2481, 2484, 2493, 2506, 2511, 2520, 2527, 2564, 2568, 2576,
2585, 2591, 2593, 2656, 2674.

Β) Εργαστηριακά τμήματα 2014–2018

Τα ακόλουθα άτομα που έχουν παρακολουθήσει σε εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (2014–2018), στα οποία δίδαξε ο Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, οφείλουν τις εξής τελικές ασκήσεις:

Α.Ε.Μ.Επεξεργασία
Κειμένου
Επεξεργασία
Παρουσιάσεων
1475XX
1663XX
1710XX
1744X
1758XX
1941XX
1971XX
2092X
2168XX
2286X

Γ) Εργαστηριακά τμήματα πριν το 2014

Το ακόλουθο άτομο που έχει παρακολουθήσει σε εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (πριν το 2014), στο οποίο δίδαξε ο Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, οφείλει την εξής τελική άσκηση:

Α.Ε.Μ.Επεξεργασία
Κειμένου
Επεξεργασία
Φύλλων Εργασίας
Επεξεργασία
Παρουσιάσεων
1322X

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.