ΑΓΕ1800–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων

Επισήμανση: Το μάθημα ΑΓΕ1800 αποτελεί μετεξέλιξη του ομότιτλου μαθήματος με κωδικό ΓΕ2600.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.