ΑΓΕ2000–Ανάλυση & Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.