ΑΓΕ2600–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων

Επισήμανση: Το μάθημα ΑΓΕ2600 αποτελεί μετεξέλιξη του ομότιτλου μαθήματος με κωδικό ΓΕ2700.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.