Πτυχιακές εργασίες

Ιστοχώρος σχετικά με τις Πτυχιακές Εργασίες (ΠΕ) που επιβλέπει, ή έχει επιβλέψει στο παρελθόν, ο Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης.
Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστοχώρου αυτού, επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές & φοιτήτριες που εκπονούν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος, ή είναι μέλη του Hall-of-Fame.

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.