ΓΕ1100 – Νέο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής, για τα τμήματα Β.8–Β.10 του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα συνεχιστεί την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, ως εξής:

Β. Εργαστηριακές ασκήσεις (Νησίδα Η/Υ)

 • Εργαστήριο #2
  • Τμήματα Β.8–Β.10 – Παρασκευή 3-9-2021 (17:30–18:30),
   (Αφορά στα άτομα με ΑΕΜ: 2417, 2588, 2626, 2644, 2672)
 • Εργαστήρια #3 & #4
  • Τμήμα Β.8 – Τετάρτη 8-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.9 – Παρασκευή 10-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.10 – Δευτέρα 13-9-2021 (17:00–19:00)
 • Εργαστήρια #5 & #6
  • Τμήμα Β.8 – Τρίτη 14-9-2021 (17:00–19:00)
  • Τμήμα Β.9 – Τετάρτη 15-9-2021 (17:00–19:00)
  • Τμήμα Β.10 –Πέμπτη 16-9-2021 (17:00–19:00)

Προσοχή: Οι φοιτητές & φοιτήτριες που θα προσέλθουν για τις εργαστηριακές ασκήσεις, οφείλουν να λάβουν με ατομική τους ευθύνη, όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοδιάγνωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.