Αξιολόγηση > ΔΗ1600–Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2015-16

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΔΗ1600–Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
Η βαθμολογία ανά κατηγορία ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 80,0% (72,6%)
 • Διδάσκων: 81,3% (75,1%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 81,3% (50,7%)
 • Συνολικά: 81,3% (72,6%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 80,7% (70,3%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 33,3% (9,9%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2012-13

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΔΗ1600–Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13.
Η βαθμολογία ανά κατηγορία ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 88,2% (74,1%)
 • Διδάσκων: 93,8% (80,3%)
 • Εργασίες: 86,9% (78,0%)
 • Εργαστήριο: 90,6% (76,7%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 88,2% (74,1%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 50,0% (15,6%)

Εξέλιξη του δείκτη ποιότητας (Q)

ΔΗ1600 - Εξέλιξη του δείκτη ποιότητας (Q)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.