Αξιολόγηση > ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2020-21

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 88,8% (73,4%)
 • Διδάσκων: 86,3% (77,7%)
 • Συνολικά: 82,5% (74,9%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 82,5% (75,6%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 62,5% (24,5%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2019-20

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 93,8% (73,6%)
 • Διδάσκων: 96,9% (78,4%)
 • Συνολικά: 87,5% (75,9%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 87,5% (76,4%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 30,0% (22,6%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2018-19

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 83,1% (66,9%)
 • Διδάσκων: 88,2% (71,7%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 61,1% (45,0%)
 • Συνολικά: 90,3% (73,1%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 86,3% (66,5%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 69,2% (19,7%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2017-18

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 73,3% (69,1%)
 • Διδάσκων: 80,6% (75,2%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 54,2% (46,9%)
 • Συνολικά: 80,6% (76,9%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 77,3% (69,4%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 75,0% (20,6%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2016-17

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 82,4% (68,3%)
 • Διδάσκων: 96,1% (73,6%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 62,5% (46,1%)
 • Συνολικά: 95,3% (76,0%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 90,0% (68,2%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 66,7% (16,1%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2015-16

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 94,4% (72,6%)
 • Διδάσκων: 93,8% (75,1%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 56,3% (50,7%)
 • Συνολικά: 81,3% (72,6%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 91,7% (70,3%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 20,0% (9,9%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2014-15

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 92,5% (70,2%)
 • Διδάσκων: 96,9% (70,5%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 71,9% (57,3%)
 • Συνολικά: 90,6% (69,0%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 93,8% (68,3%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 100,0% (7,82%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2013-14

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 88,3% (70,6%)
 • Διδάσκων: 89,6% (80,3%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 70,8% (53,3%)
 • Συνολικά: 91,7% (74,9%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 86,5% (70,5%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 50,0% (14,4%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2012-13

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 87,8% (74,1%)
 • Διδάσκων: 87,9% (80,3%)
 • Εργασίες: 93,8% (78,2%)
 • Εργαστήριο: 77,5% (75,3%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 83,5% (74,1%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 71,4% (15,6%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2011-12

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 83,8% (75,5%)
 • Διδάσκων: 89,3% (74,9%)
 • Εργασίες: 87,5% (78,2%)
 • Εργαστήριο: 81,3% (71,3%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 83,6% (74,6%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 20,0%

Εξέλιξη του δείκτη ποιότητας (Q)

ΓΕ2600 - Εξέλιξη του δείκτη ποιότητας (Q)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.