Αξιολόγηση > ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2017-18

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 77,6% (68,6%)
 • Διδάσκων: 91,7% (71,1%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 66,7% (45,5%)
 • Συνολικά: 87,5% (72,1%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 84,6% (66,9%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 60,0% (11,4%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2016-17

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 67,7% (67,6%)
 • Διδάσκων: 80,0% (70,5%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 65,0% (42,1%)
 • Συνολικά: 85,0% (72,3%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 75,5% (65,9%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 35,7% (14,2%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2015-16

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 94,6% (69,3%)
 • Διδάσκων: 90,0% (72,3%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 66,7% (48,8%)
 • Συνολικά: 87,5% (68,6%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 91,5% (67,7%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 71,4% (15,4%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2014-15

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 83,3% (71,4%)
 • Διδάσκων: 100,0% (75,7%)
 • Εγώ (φοιτητής/φοιτήτρια): 79,2% (55,4%)
 • Συνολικά: 91,7% (74,0%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 90,9% (71,4%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 33,3% (12,5%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2012-13

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 87,5% (74,4%)
 • Διδάσκων: 97,6% (79,2%)
 • Εργασίες: 98,8% (80,7%)
 • Εργαστήριο: 82,8% (73,9%)
 • Υποδομή: 87,5% (65,6%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 89,1% (74,4%)
 • Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση: 57,1% (18,6%)

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2011-12

Αναρτήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος επιλογής ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12.
Η βαθμολογία ανά ενότητα ερωτήσεων, έχει ως εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας που προκύπτει από όλα τα μαθήματα του Τμ. Δ&ΜΜΕ, για το ίδιο εξάμηνο):

 • Μάθημα: 95,0% (72,8%)
 • Διδάσκων: 98,2% (75,1%)
 • Εργασίες: 93,8% (70,8%)
 • Εργαστήριο: 84,4% (53,7%)
 • Δείκτης ποιότητας μαθήματος, Q: 90,4% (70,9%)

Εξέλιξη του δείκτη ποιότητας (Q)

ΓΕ2700 - Εξέλιξη του δείκτη ποιότητας (Q)

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.