Στατιστικά στοιχεία > Συγκεντρωτικά

Συγκεντρωτική κατανομή εγγραφομένων

Κατανομή εγγραφομένων

Συγκεντρωτική κατανομή βαθμολογίας επιτυχόντων

Κατανομή βαθμολογίας επιτυχόντων

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.