Στατιστικά στοιχεία > ΔΗ1600–Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο

Κατανομή εγγραφομένων

ΔΗ1600 - Κατανομή εγγραφομένων

Κατανομή βαθμολογίας επιτυχόντων

ΔΗ1600 - Κατανομή βαθμολογίας επιτυχόντων

Ανάλυση βαθμολογίας επιτυχόντων

ΔΗ1600 - Ανάλυση βαθμολογίας επιτυχόντων

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.