Στατιστικά στοιχεία > ΓΕ2600–Οργάνωση & Επεξεργασία Δεδομένων

Κατανομή εγγραφομένων

ΓΕ2600 - Κατανομή εγγραφομένων

Κατανομή βαθμολογίας επιτυχόντων

ΓΕ2600 - Κατανομή βαθμολογίας επιτυχόντων

Ανάλυση βαθμολογίας επιτυχόντων

ΓΕ2600 - Ανάλυση βαθμολογίας επιτυχόντων

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.