Αρχείο κατηγορίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Q&A – Νέα υπηρεσία επικοινωνίας

Ανακοινώνεται ότι έχει τεθεί σε λειτουργία ένας νέος χώρος εργασίας (workplace) στην πλατφόρμα επικοινωνίας Slack, με τον διακριτικό τίτλο Q&A veria.Jour.AUTh.GR, όπου επιτρέπεται η αυτο-εγγραφή νέων μελών, απλώς με χρήση του ιδρυματικού e-mail Α.Π.Θ. (username@jour.auth.gr).

Προφανώς, στην υπηρεσία Q&A είναι ευπρόσδεκτα όλα τα μέλη του Τμήματος ΔΜ&Ε του Α.Π.Θ. που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε δημόσιες συζητήσεις σχετικά με θέματα σπουδών, αλλά και να έχουν άμεση επικοινωνία (μέσω DM), τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον διδάσκοντα.

Ήδη στην υπηρεσία Q&A λειτουργούν δημόσια (public) κανάλια επικοινωνίας, π.χ. #compulsory_courses, #elective_courses, #exams, #registrations, στα οποία μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, εφόσον το επιθυμούν, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα δημιουργίας νέων καναλιών επικοινωνίας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ2700 – Ιουν. 2022

Ανακοίνωση

Η βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ2700–Τεχνολογία & Τεχνικές Παρουσιάσεων (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.

Θερμά συγχαρητήρια στα νέα μέλη του Hall-of-Fame του μαθήματος ΓΕ2700!


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 30-6-2022. Για την εμφάνισή της στις ατομικές καρτέλες των φοιτητών/-τριών, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του βαθμολογίου από τη γραμματεία.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ1100 – Ιουν. 2022

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) τελικοί βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 24-6-2022. Για την εμφάνισή της στις ατομικές καρτέλες των φοιτητών/-τριών, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του βαθμολογίου από τη γραμματεία.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ6900 – Ιαν. 2022

Ανακοίνωση

Η βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ6900–Ανάλυση & Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.

Θερμά συγχαρητήρια στα νέα μέλη του Hall-of-Fame του μαθήματος ΓΕ6900!


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS, στις 23-2-2022.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ1100 – Ιαν. 2022

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) (άτομα επί πτυχίω) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 8-2-2022.

e-Βαθμολόγιο – ΑΓΕ1100 – Σεπτ. 2021

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) τελικοί βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 26-9-2021.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ1100 – Σεπτ. 2021

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) τελικοί βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 26-9-2021.

e-Βαθμολόγιο – ΑΓΕ1100 – Ιουν. 2021

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) τελικοί βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 9-7-2021.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ1100 – Ιουν. 2021

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) τελικοί βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 9-7-2021.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ1100 – Ιαν. 2021

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.