Αποδεικτικό γνώσεων πληροφορικής

Κανονιστικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ.16570 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δέχεται από τους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αποδεικτικό γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (υποχρεωτικά ή επιλογής).
• Η σχετική βεβαίωση χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία μπορεί να σας ενημερώσει και για το πλήρες σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που οδηγούν στη χορήγηση αυτής της βεβαίωσης.

Εγκεκριμένα μαθήματα του διδάσκοντος

Πρόγραμμα Σπουδών: 2020-2025
Πρόγραμμα Σπουδών: 2005-2020
Πρόγραμμα Σπουδών: 1996-2005

Πρόγραμμα διδασκαλίας ανά εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ12345678
ΑΓΕ1100 / ΓΕ1100 (Υ)
ΑΓΕ1800 / ΓΕ2600 (Ε)
ΑΓΕ2000 / ΓΕ6900 (Ε)
ΑΓΕ2600 / ΓΕ2700 (Ε)

Υπόμνημα: Υ: υποχρεωτικό μάθημα, Ε: μάθημα επιλογής.

 

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.