Α΄ Νησίδα Υπολογιστών

Περιγραφή

Η Α΄ Νησίδα Υπολογιστών του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας (ΔΜ&Ε) του Α.Π.Θ., βρίσκεται στη δυτική πτέρυγα του πέμπτου ορόφου του κτηρίου στην οδό Εγνατία 46, και περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) υπολογιστές και έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή (laser), συνδεδεμένα με το υπόλοιπο δίκτυο του Α.Π.Θ. με ταχύτητα 80 Mbps (traffic analysis). Η Νησίδα είναι εφοδιασμένη με βίντεο-προβολέα (video projector), οθόνη προβολής (projection screen), και κοινόχρηστη πρίζα του δικτύου δεδομένων.

  • Όλοι οι υπολογιστές είναι νέας τεχνολογίας (επεξεργαστές i5 & i7) με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 Education και τη σουίτα αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2019.
  • Η Νησίδα Υπολογιστών είναι πλέον ενταγμένη στην Κεντρική Διαχείριση Εκπαιδευτικών Νησίδων του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. Συνεπώς, ισχύουν οι προϋποθέσεις (ήτοι, “Πρόσβαση έχουν όσοι διαθέτουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό“), και ο σχετικός κανονισμός (ήτοι, “Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπολογιστικών νησίδων Α.Π.Θ. εμπίπτουν στον Γενικό Κανονισμό λειτουργίας εκπαιδευτικών νησίδων“).
  • Η Νησίδα Υπολογιστών είναι διαθέσιμη στους φοιτητές, στις φοιτήτριες, και στο προσωπικό του Τμήματος ΔΜ&Ε, σύμφωνα με το πρόγραμμα: Διαθεσιμότητα Α΄ Νησίδας Υπολογιστών.

Επιμέρους κανονισμός λειτουργίας

Κατά τις ώρες που η Νησίδα Υπολογιστών είναι ελεύθερη μαθημάτων, και σύμφωνα με ωράριο το οποίο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ΔΜ&Ε –και το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην είσοδο της Νησίδας– δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος ΔΜ&Ε να κάνουν πρακτική εξάσκηση κατ’ ιδίαν, ή και να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές της Νησίδας για την εκτέλεση εργασιών που τους έχουν ανατεθεί σε διάφορα μαθήματά τους.

Προκειμένου να επιτευχθούν αρμονικά αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να τηρούνται μερικοί στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς στον χώρο της Νησίδας, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τόσο την ομαλή λειτουργία των υπολογιστών και των προγραμμάτων τους, όσο και την απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον χώρο αυτό.

Α. Σχετικά με τον χώρο της Νησίδας Υπολογιστών

  • Διατηρείτε τον χώρο της Νησίδας καθαρό.
  • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στον χώρο της Νησίδας.
  • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στον χώρο της Νησίδας.
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στον χώρο της Νησίδας σε άτομα που δεν ανήκουν στο Τμήμα Δ&ΜΕ.

Β. Σχετικά με τους υπολογιστές και το λογισμικό

  • Δεν επιτρέπεται η αποσύνδεση περιφερειακών εξαρτημάτων των υπολογιστών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι), ούτε και η μετακίνησή τους από τον ένα υπολογιστή σε άλλο. Αν υπάρχει κάποιο εξάρτημα το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Νησίδας.
  • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων προγραμμάτων στους υπολογιστές, ούτε και η αλλαγή της υπάρχουσας διαμόρφωσής τους. Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί κάποια εργασία σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Νησίδας.

Τέλος, για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη λειτουργία των υπολογιστών και των προγραμμάτων τους, να απευθύνεστε στο προσωπικό της Νησίδας. Το ίδιο ισχύει και για προτάσεις σας, αν πιστεύετε ότι η υλοποίησή τους θα βελτιώσει τη λειτουργία της Νησίδας.

Φωτογραφικό υλικό

Χάρτης

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.