Β΄ Νησίδα Υπολογιστών

Περιγραφή

Η Β΄ Νησίδα Υπολογιστών του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας (ΔΜ&Ε) του Α.Π.Θ., βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του δευτέρου ορόφου του κεντρικού κτηρίου της Σχολής Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών. Περιλαμβάνει είκοσι (20) υπολογιστές, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο ταχύτητας 100 Mbps, ενώ η σύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο του Α.Π.Θ. γίνεται με ταχύτητα 1 Gbps (traffic analysis). Η Νησίδα είναι εφοδιασμένη με βίντεο-προβολέα (video projector), οθόνη προβολής (projection screen), κοινόχρηστη πρίζα του δικτύου δεδομένων, αλλά και WiFi Access Point.

  • Οι υπολογιστές είναι νέας τεχνολογίας (με επεξεργαστές i3 και i5), και έχουν λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10, τη σουίτα αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Professional Plus 2016, και πληθώρα άλλων εφαρμογών.
  • Η Νησίδα Υπολογιστών είναι διαθέσιμη στους φοιτητές, στις φοιτήτριες, και στο προσωπικό του Τμήματος Δ&ΜΕ, σύμφωνα με το πρόγραμμα: Διαθεσιμότητα Β΄ Νησίδας Υπολογιστών.

Κανονισμός λειτουργίας

Κατά τις ώρες που η Νησίδα Υπολογιστών είναι ελεύθερη μαθημάτων, και σύμφωνα με ωράριο το οποίο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δ&ΜΕ, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Δ&ΜΕ να κάνουν πρακτική εξάσκηση κατ’ ιδίαν, ή και να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές της Νησίδας για την εκτέλεση εργασιών που τους έχουν ανατεθεί σε διάφορα μαθήματά τους.

Προκειμένου να επιτευχθούν αρμονικά αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να τηρούνται μερικοί στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς στον χώρο της Νησίδας, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τόσο την ομαλή λειτουργία των υπολογιστών και των προγραμμάτων τους, όσο και την απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον χώρο αυτό.

Α. Σχετικά με τον χώρο της Νησίδας Υπολογιστών

  • Διατηρείτε τον χώρο της Νησίδας καθαρό.
  • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στον χώρο της Νησίδας.
  • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στον χώρο της Νησίδας.
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στον χώρο της Νησίδας σε άτομα που δεν ανήκουν στο Τμήμα Δ&ΜΕ.

Β. Σχετικά με τους υπολογιστές και το λογισμικό

  • Δεν επιτρέπεται η αποσύνδεση περιφερειακών εξαρτημάτων των υπολογιστών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής), ούτε και η μετακίνησή τους από τον ένα υπολογιστή σε άλλο. Αν υπάρχει κάποιο εξάρτημα το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Νησίδας.
  • Δεν ετιτρέπεται η εγκατάσταση νέων προγραμμάτων στους υπολογιστές, ούτε και η αλλαγή της υπάρχουσας διαμόρφωσής τους. Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί κάποια εργασία σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Νησίδας.
  • Να φροντίζετε να παίρνετε πάντοτε αντίγραφα των εργασιών σας σε δικό σας μέσο αποθήκευσης πριν το κλείσιμο του υπολογιστή.

Τέλος, για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη λειτουργία των υπολογιστών και των προγραμμάτων τους, να απευθύνεστε στο προσωπικό της Νησίδας. Το ίδιο ισχύει και για προτάσεις σας, αν πιστεύετε ότι η υλοποίησή τους θα βελτιώσει τη λειτουργία της Νησίδας.

Φωτογραφικό υλικό

Κεντρικό κτήριο Σχολής Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Χάρτης

Δρ. Κ. Α. Μπαρμπαργύρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) @ Τμήμα Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας, Α.Π.Θ.