Αρχείο ετικέτας 2022-23

ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιουν. 2023 – παρελθόντων ετών)

Ανακοίνωση

H επαναληπτική τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες των εργαστηριακών τμημάτων παρελθόντων ετών (εκκρεμότητες εργαστηρίου), θα γίνει την Τετάρτη 7-6-2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (κεντρικό κτήριο της Σχολής, πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του εργαστηρίου γίνεται με την αποστολή ενός κενού μηνύματος e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τον διδάσκοντα, με Θέμα (Subject): ΑΓΕ1100-2023-06-ΑΕΜ, όπου ΑΕΜ είναι ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου.


Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής:
Τετάρτη 31-5-2023 (14:00)


Έχει δηλωθεί συμμετοχή από τα άτομα με ΑΕΜ:

 • Εργ. τμήματα 2021–2022:
  2694, 2695, 2699, 2702, 2713, 2775.

Πρόγραμμα εξέτασης

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής.

 • 11:45–12:15
  ΑΕΜ: -.
 • 12:45–13:15
  ΑΕΜ: -.
 • 13:45–14:15
  ΑΕΜ: -.
 • 14:45–15:15
  ΑΕΜ: -.
 • 15:45–16:15
  ΑΕΜ: -.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

ΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιουν. 2023 – παρελθόντων ετών)

Ανακοίνωση

H επαναληπτική τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής, για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες των εργαστηριακών τμημάτων παρελθόντων ετών (εκκρεμότητες εργαστηρίου), θα γίνει την Πέμπτη 8-6-2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (στο κεντρικό κτήριο της Σχολής, στην πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ.).

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του εργαστηρίου γίνεται με την αποστολή ενός κενού μηνύματος e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τον διδάσκοντα, με Θέμα (Subject): ΓΕ1100-2023-06-ΑΕΜ, όπου ΑΕΜ είναι ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου.


Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής:
Τετάρτη 31-5-2023 (14:00)


Έχει δηλωθεί συμμετοχή από τα άτομα με ΑΕΜ:

 • Εργ. τμήματα 2019–2020:
  2049.

 • Εργ. τμήματα 2014–2018:
  1663.

Πρόγραμμα εξέτασης

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής.

 • 11:45–12:15
  ΑΕΜ: -.
 • 12:45–13:15
  ΑΕΜ: -.
 • 13:45–14:15
  ΑΕΜ: -.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιουν. 2023 – απαλλαγές)

Ανακοίνωση

H τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες που έτυχαν απαλλαγής από τη συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις, θα γίνει την Τρίτη 27-6-2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (κεντρικό κτήριο της Σχολής, πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστέα ύλη έχει αναρτηθεί στη σελίδα περιγραφής του μαθήματος (πρώτος σύνδεσμος της παρούσας ανακοίνωσης).

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του εργαστηρίου γίνεται με την αποστολή ενός κενού μηνύματος e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τον διδάσκοντα, με Θέμα (Subject): ΑΓΕ1100-2023-06-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΑΕΜ, όπου ΑΕΜ είναι ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου (4 ψηφία).


Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής:
Σάββατο 10-6-2023 (14:00)


Έχει δηλωθεί συμμετοχή από τα άτομα με ΑΕΜ: 3116.

Πρόγραμμα εξέτασης

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής.

 • 15:00–15:30
  ΑΕΜ: -.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

e-Βαθμολόγιο – ΓΕ1100 – Ιαν. 2023

Ανακοίνωση

Η αναλυτική βαθμολογία του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θ/Α) αναρτήθηκε στο e-Βαθμολόγιο:

Επίσης, οι (προβιβάσιμοι) τελικοί βαθμοί έχουν καταχωρηθεί στην υπηρεσία myGrades.


Σημείωση: Η τελική βαθμολογία υποβλήθηκε στο SIS στις 3-2-2023. Για την εμφάνισή της στις ατομικές καρτέλες των φοιτητών/-τριών, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του βαθμολογίου από τη γραμματεία.

ΑΓΕ1100 – Έναρξη εργαστηρίων (Άνοιξη 2023)

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α), για τα εργαστηριακά τμήματα Β.1Β.8 του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (Άνοιξη 2023), θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (κεντρικό κτήριο της Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Προσοχή: Στο εισαγωγικό μάθημα του εξαμήνου, θα αναλυθεί πλήρως ο κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου, και θα γίνει ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων ατόμων, προκειμένου να ενεργοποιηθούν στη συνέχεια οι ατομικοί κωδικοί πρόσβασης στον ιστοχώρο του εργαστηρίου. Για την ταυτοποίηση, απαιτείται επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ή άλλου ισοδύναμου νομιμοποιητικού εγγράφου), και υπογραφή στη σχετική κατάσταση. Προφανώς, η παρουσία στο εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική, δηλαδή, ενδεχόμενη απουσία από το εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου, αφενός δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναπληρωθεί, και αφετέρου θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδευτεί από επίσκεψη σε ώρες γραφείου (κατόπιν ραντεβού) για την ταυτοποίηση και την ενεργοποίηση των ατομικών κωδικών πρόσβασης, και μάλιστα πριν από το πρώτο εργαστήριο του εξαμήνου στις 7-3-2023.

Το πρόγραμμα για το εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου, είναι:

 • Τμήμα Β.1: Δευτέρα 20-2-2023 (11:30–12:30)
 • Τμήμα Β.2: Δευτέρα 20-2-2023 (12:45–13:45)
 • Τμήμα Β.3: Δευτέρα 20-2-2023 (17:00–18:00)
 • Τμήμα Β.4: Δευτέρα 20-2-2023 (18:15–19:15)
 • Τμήμα Β.5: Τρίτη 21-2-2023 (09:00–10:00)
 • Τμήμα Β.6: Τρίτη 21-2-2023 (10:15–11:15)
 • Τμήμα Β.7: Τρίτη 21-2-2023 (17:00–18:00)
 • Τμήμα Β.8: Τρίτη 21-2-2023 (18:15–19:15)

Στη συνέχεια του εξαμήνου, το πρόγραμμα του εργαστηρίου θα ακολουθήσει το σχετικό ημερολόγιο:

ΑΓΕ1100 – Εργαστηριακά τμήματα (Άνοιξη 2023)

Ανακοίνωση

Η ενημέρωση για το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α) στο οποίο έχει τοποθετηθεί κάθε φοιτητής & φοιτήτρια που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή (δηλαδή, έχει ήδη παραλάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής στη θυρίδα αλληλογραφίας του ιδρυματικού λογαριασμού), επιτυγχάνεται μέσω της υπηρεσίας myLab [http://veria.Jour.AUTh.GR/myLab/].

 • Επισημαίνεται ότι η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών & φοιτητριών στα εργαστηριακά τμήματα που θα λειτουργήσουν στο εαρινό εξάμηνο (Άνοιξη 2023), έγινε αποκλειστικά με βάση τον ΑΕΜ (κατ’ αύξουσα σειρά).
 • Αλλαγή εργαστηριακού τμήματος μπορεί να γίνει μόνον αμοιβαία, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, αποκλειστικώς στον ιστοχώρο του εργαστηρίου όπου υπάρχει έτοιμη φόρμα για την υποβολή του αιτήματος, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εργαστηρίων.
  Ωστόσο, πριν από την υποβολή αιτήματος για αλλαγή τμήματος, θα πρέπει να μελετηθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας όλου του εξαμήνου [http://veria.jour.auth.gr:81/calendars/age1100-lab/], καθώς δεν επιτρέπεται δεύτερη αλλαγή τμήματος αργότερα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιαν. 2023)

Ανακοίνωση

H τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τα μέλη των εργαστηριακών τμημάτων Β.11–Β.14 του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2022-23 (Φθινόπωρο 2022), θα γίνει τη Δευτέρα 16-1-2023, στη Νησίδα Η/Υ.

Πρόγραμμα εξέτασης

 • 17:20–17:50
  2439, 2456, 2530, 2533, 2626, 2641, 2694, 2695.
 • 18:10–18:40
  2702, 2717, 2726, 2729, 2883, 2884, 2893, 2902.
 • 19:00–19:30
  2394, 2912, 2916, 2924, 2957, 2967, 2980.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

ΑΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιαν. 2023 – παρελθόντων ετών)

Ανακοίνωση

H επαναληπτική τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία, για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες των εργαστηριακών τμημάτων παρελθόντων ετών (εκκρεμότητες εργαστηρίου), θα γίνει την Τετάρτη 18-1-2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (κεντρικό κτήριο της Σχολής, πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.).

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του εργαστηρίου γίνεται με την αποστολή ενός κενού μηνύματος e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τον διδάσκοντα, με Θέμα (Subject): ΑΓΕ1100-2023-01-ΑΕΜ, όπου ΑΕΜ είναι ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου.


Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής:
Δευτέρα 9-1-2023 (14:00)


Έχει δηλωθεί συμμετοχή από τα άτομα με ΑΕΜ:

 • Εργ. τμήματα 2021–2022:
  2713, 2723, 2738, 2739, 2775, 2777, 2784, 2789, 2797, 2806, 2885, 2907, 2918, 2936, 2951.

Πρόγραμμα εξέτασης

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής.

 • 09:15–09:45
  ΑΕΜ: 2797, 2806, 2885, 2907, 2918, 2936, 2951.
 • 10:15–10:45
  ΑΕΜ: 2713, 2723, 2738, 2739, 2775, 2777, 2784, 2789.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

ΓΕ1100 – Τελική εξέταση (Ιαν. 2023 – παρελθόντων ετών)

Ανακοίνωση

H επαναληπτική τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής, για τους φοιτητές & τις φοιτήτριες των εργαστηριακών τμημάτων παρελθόντων ετών (εκκρεμότητες εργαστηρίου), θα γίνει την Τετάρτη 18-1-2023, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ (στο κεντρικό κτήριο της Σχολής, στην πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ.).

Δήλωση συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στην τελική εξέταση του εργαστηρίου γίνεται με την αποστολή ενός κενού μηνύματος e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή ή της φοιτήτριας προς τον διδάσκοντα, με Θέμα (Subject): ΓΕ1100-2023-01-ΑΕΜ, όπου ΑΕΜ είναι ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου.


Λήξη προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής:
Δευτέρα 9-1-2023 (14:00)


Έχει δηλωθεί συμμετοχή από τα άτομα με ΑΕΜ:

 • Εργ. τμήματα 2019–2020:
  2366, 2411, 2417, 2419, 2457, 2466, 2568.

 • Εργ. τμήματα 2014–2018:
  -.

Πρόγραμμα εξέτασης

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής.

 • 11:15–11:45
  ΑΕΜ: 2366, 2411, 2417, 2419, 2457, 2466, 2568.
Πέρας προσέλευσης

Δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

Σεμινάριο Πληροφορικής πρωτοετών – Εγγραφές (2022)

Ανακοίνωση

Προσκαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές & φοιτήτριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Μέσων & Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Πληροφορικής με θέμα: Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω webmail, στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (Φθινόπωρο 2022), να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, για να γίνει η κατανομή τους στις ομάδες του σεμιναρίου.

Περιεχόμενα σεμιναρίου

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν τα θέματα:

  • Η υπηρεσία email του Α.Π.Θ.,
  • Το περιβάλλον webmail,
  • Email tips & etiquette,

τα οποία θα πλαισιωθούν από ποικίλα πρακτικά παραδείγματα, ενώ θα προβληθούν και εκπαιδευτικά βίντεο.

Οργάνωση σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια δύο (2) ωρών, θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 10-15 ατόμων (αποκλειστικά πρωτοετών), στο διάστημα από 1-11-2022, μέχρι και 20-12-2022, στην Κεντρική Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Δ&ΜΜΕ, και ημέρα Τρίτη (11:45-13:45) που υπάρχει κενό στο πρόγραμμα διδασκαλίας του πρώτου εξαμήνου. Προφανώς κάθε άτομο μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία ομάδα του σεμιναρίου, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής.


Αιτήσεις συμμετοχής


Πρόγραμμα σεμιναρίου

 • Τρίτη 1-11-2022 (11:45-13:45)
  Ομάδα #1: 2994, 3020, 3095.
 • Τρίτη 8-11-2022 (11:45-13:45)
  Δεν συμπληρώθηκε ομάδα.
 • Τρίτη 15-11-2022 (11:45-13:45)
  Δεν συμπληρώθηκε ομάδα.
 • Τρίτη 22-11-2022 (11:45-13:45)
  Δεν συμπληρώθηκε ομάδα.
 • Τρίτη 29-11-2022 (11:45-13:45)
  Δεν συμπληρώθηκε ομάδα.

Μεγαλύτερα έτη σπουδών

 • Τρίτη 6-12-2022 (09:15-11:15)
  Ομάδα #2: 2684, 2856, 2865.