Αρχείο ετικέτας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΑΓΕ1100 – Νέο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α), για τα τμήματα Β.1–Β.11 του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα συνεχιστεί την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, ως εξής:

Β. Εργαστηριακές ασκήσεις (Νησίδα Η/Υ)

 • Εργαστήρια #1 & #2
  • Τμήμα Β.1 – Τετάρτη 1-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.2 – Τετάρτη 1-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.3 – Τετάρτη 1-9-2021 (15:00–17:00)
  • Τμήμα Β.4 – Τετάρτη 1-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.5 – Πέμπτη 2-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.6 – Πέμπτη 2-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.7 – Πέμπτη 2-9-2021 (15:00–17:00)
  • Τμήμα Β.8 – Πέμπτη 2-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.9 – Παρασκευή 3-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.10 – Παρασκευή 3-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.11 – Παρασκευή 3-9-2021 (15:00–17:00)
 • Εργαστήρια #3 & #4
  • Τμήμα Β.1 – Δευτέρα 6-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.2 – Δευτέρα 6-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.3 – Δευτέρα 6-9-2021 (15:00–17:00)
  • Τμήμα Β.4 – Δευτέρα 6-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.5 – Τρίτη 7-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.6 – Τρίτη 7-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.7 – Τρίτη 7-9-2021 (15:00–17:00)
  • Τμήμα Β.8 – Τρίτη 7-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.9 – Τετάρτη 8-9-2021 (09:30–11:30)
  • Τμήμα Β.10 – Τετάρτη 8-9-2021 (12:00–14:00)
  • Τμήμα Β.11 – Τετάρτη 8-9-2021 (15:00–17:00)
 • Εργαστήριο #5
  • Τμήμα Β.1 – Πέμπτη 9-9-2021 (09:30–10:30)
  • Τμήμα Β.2 – Πέμπτη 9-9-2021 (11:00–12:00)
  • Τμήμα Β.3 – Πέμπτη 9-9-2021 (12:30–13:30)
  • Τμήμα Β.4 – Πέμπτη 9-9-2021 (14:00–15:00)
  • Τμήμα Β.5 – Πέμπτη 9-9-2021 (15:30–16:30)
  • Τμήμα Β.6 – Πέμπτη 9-9-2021 (17:00–18:00)
  • Τμήμα Β.7 – Παρασκευή 10-9-2021 (09:30–10:30)
  • Τμήμα Β.8 – Παρασκευή 10-9-2021 (11:00–12:00)
  • Τμήμα Β.9 – Παρασκευή 10-9-2021 (12:30–13:30)
  • Τμήμα Β.10 – Παρασκευή 10-9-2021 (14:00–15:00)
  • Τμήμα Β.11 – Παρασκευή 10-9-2021 (15:30–16:30)

Προσοχή: Οι φοιτητές & φοιτήτριες που θα προσέλθουν για τις εργαστηριακές ασκήσεις, οφείλουν να λάβουν με ατομική τους ευθύνη, όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοδιάγνωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΓΕ1100 – Νέο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής, για τα τμήματα Β.8–Β.10 του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα συνεχιστεί την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, ως εξής:

Β. Εργαστηριακές ασκήσεις (Νησίδα Η/Υ)

 • Εργαστήριο #2
  • Τμήματα Β.8–Β.10 – Παρασκευή 3-9-2021 (17:30–18:30),
   (Αφορά στα άτομα με ΑΕΜ: 2417, 2588, 2626, 2644, 2672)
 • Εργαστήρια #3 & #4
  • Τμήμα Β.8 – Τετάρτη 8-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.9 – Παρασκευή 10-9-2021 (17:30–19:30)
  • Τμήμα Β.10 – Δευτέρα 13-9-2021 (17:00–19:00)
 • Εργαστήρια #5 & #6
  • Τμήμα Β.8 – Τρίτη 14-9-2021 (17:00–19:00)
  • Τμήμα Β.9 – Τετάρτη 15-9-2021 (17:00–19:00)
  • Τμήμα Β.10 –Πέμπτη 16-9-2021 (17:00–19:00)

Προσοχή: Οι φοιτητές & φοιτήτριες που θα προσέλθουν για τις εργαστηριακές ασκήσεις, οφείλουν να λάβουν με ατομική τους ευθύνη, όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και αυτοδιάγνωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΓΕ1100 – Έναρξη εργαστηρίων (Άνοιξη 2021)

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΓΕ1100–Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στην Επικοινωνία (Θ/Α), για τα εργαστηριακά τμήματα Β.1Β.11 του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (Άνοιξη 2021), θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, στη Νησίδα Υπολογιστών (Εγνατία 46, 5ος όροφος).

Προσοχή: Στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου, θα διανεμηθούν οι ατομικοί κωδικοί πρόσβασης στον ιστοχώρο του εργαστηρίου, και θα αναλυθεί πλήρως ο κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου. Για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης, απαιτείται επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ή άλλου ισοδύναμου νομιμοποιητικού εγγράφου), καθώς και υπογραφή στη σχετική κατάσταση παραλαβής. Προφανώς, η παρουσία στο εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα για το εισαγωγικό μάθημα του εργαστηρίου, είναι:

 • ✓ Τμήμα Β.1: Δευτέρα 15-2-2021 (15:00–16:00)
 • ✓ Τμήμα Β.2: Δευτέρα 15-2-2021 (16:30–17:30)
 • ✓ Τμήμα Β.3: Δευτέρα 15-2-2021 (18:00–19:00)
 • ✓ Τμήμα Β.4: Τρίτη 16-2-2021 (15:00–16:00)
 • ✓ Τμήμα Β.5: Τρίτη 16-2-2021 (16:30–17:30)
 • ✓ Τμήμα Β.6: Τρίτη 16-2-2021 (18:00–19:00)
 • ✓ Τμήμα Β.7: Δευτέρα 22-2-2021 (15:00–16:00)
 • ✓ Τμήμα Β.8: Δευτέρα 22-2-2021 (16:30–17:30)
 • ✓ Τμήμα Β.9: Δευτέρα 22-2-2021 (18:00–19:00)
 • ✓ Τμήμα Β.10: Τρίτη 23-2-2021 (15:00–16:00)
 • ✓ Τμήμα Β.11: Τρίτη 23-2-2021 (16:30–17:30)

Στην περίπτωση που κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες τύχει να μην επιτρέπεται η διεξαγωγή εργαστηρίων με φυσική παρουσία στους χώρους του Α.Π.Θ. λόγω έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας, το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί -με το ίδιο πρόγραμμα ανά τμήμα- μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη αποσταλεί στα άτομα που έκαναν εγγραφή.


ΓΕ1100 – Πρόγραμμα τηλε-διαλέξεων εργαστηρίου

Ανακοίνωση

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΓΕ1100–Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής, για τα τμήματα Β.8–Β.10 του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα συνεχιστεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, ως εξής:

Α. Διαλέξεις εργαστηρίου (BigBlueButton)

 • Εργαστήριο #3 – Πέμπτη 12-11-2020 (17:15-18:45) ✓
 • Εργαστήριο #4 – Πέμπτη 19-11-2020 (17:15-18:45) ✓
 • Εργαστήριο #5 – Πέμπτη 26-11-2020 (17:15-18:45) ✓
 • Εργαστήριο #6 – Πέμπτη 3-12-2020 (17:15-18:45) ✓

Β. Εργαστηριακές ασκήσεις (Νησίδα Η/Υ)

Το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων θα ανακοινωθεί όταν θα ανοίξει ξανά το Α.Π.Θ. για τα εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία.

ΓΕ1100 – Αναστολή διδασκαλίας εργαστηρίου

Ανακοίνωση

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. αποφάσισε την αναστολή της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων που γίνονταν με φυσική παρουσία, για δύο εβδομάδες (έναρξη 30-10-2020).